Fő tevékenységünk


Cégünk a műemlékek és régészeti jelenségek dokumentálására specializálódott Mérnöki Iroda. Több évtizedes gyakorlat során Integrált Mérési Rendszert (IMS) fejlesztettünk ki, amely komplex műemléki térinformatikai eljárás, nemzetközi platform a speciális elvárásoknak megfelelő dokumentációk elkészítéséhez. A nemzetek kulturális öröksége nemzetközi érték is, így a róluk készült építészeti fotogrammetriai felmérési dokumentációk nemzetközi elvárások és együttműködések eredményei.
Számos Karta rendelkezik és ajánlja az örökségvédelmi tevékenységek (régészeti kutatás, tervezés, restaurálás, konzerválás, rekonstrukciók) végzéséhez olyan dokumentációk összeállítását és vizuális megjelenítését, állapot és az egyes feltárási fázisok rögzítésével és periodizációival melyek hitelesen és a tudományosság igényével készülnek, s alkalmasak további tervezésekhez vagy archiváláshoz. Cégünk elhívatottan vesz részt műemléki és régészeti expedíciókban szakmailag aktívan közreműködik nemzetközi missziók megvalósításában. Nemzetközi kutatási projektekben kölcsönös előnyökkel járó adat- és munkarész cserékkel törekszünk az együttműködésre a dokumentációk tudományos felhasználására.

Nemzeti és világörökségi helyszíneken az építészeti fotogrammetria eredményeit integráljuk virtuális (IVT) megjelenítésbe, s ezzel a multimédiás vizuális élménnyel háttér interpretációs dokumentációt biztosítunk kutatók és tervezők részére.

Cégünk filozófiája: olyan platform létrehozása ahol a térinformatikai felület kialakítása során a benne részt vevők a maximális interdiszciplinaritást, intermedialitást és innovatív gondolkodást tekintik szem előtt. További küldetésünk az elmúlt negyedszázad kiemelt hazai és nemzetközi építészeti fotogrammetriai felméréseinek archívumba rendezését,  és kutathatóvá tételét.