Műemléki és Régészeti Dokumentációk készítésére kifejlesztett Integrált Mérési Rendszer (IMSEV)


Az IMSEV Építészeti fotogrammetriai technológia kifejezetten műemléki és régészeti dokumentációk készítésére kifejlesztett speciális, komplex, zárt egyedi technológia, mely az ICOMOS (International Committee of Monuments and Sites) Dokumentációs Szakbizottság szakmai támogatásával került kidolgozásra.

Az Integrált Mérési Eljárással végzett kutatásaink és fejlesztéseink a ’80-as évektől folyamatosan új eredményeket hoztak a méréstechnika, az építészeti fotogrammetria, a lézeres mérés-technológia és a digitális képalkotás, szerkesztés területén. A tapasztalatok a gyakorlatban különböző hazai és külföldi világörökségi műemlék-együttes építészeti-felmérési, műemléki dokumentációjának elkészítésekor hasznosultak (Angkor-régió, Koh-Ker- Kambodzsa; Margat vára- Szíria; Szudán-Merowe projekt …stb). A nemzetközi, szakmai együttműködés különösen szigorú követelményeket fogalmazott meg a műszaki dokumentációval, a mérési technológiával és a pontossággal szemben, ezeket a tapasztalatokat és műszaki „standardokat” beépítettünk valamennyi hazai projekt követelményrendszerébe is (e sokirányú tapasztalatok birtokában az IMSEV mérési és feldolgozásai rendszerrel készült a Mátyás-templom teljes helyreállítás-megelőző dokumentációja, amely a beavatkozás valamennyi szakterületének alap-, kiindulási, és tervezési segédeszköze).

Az IMSEV egy flexibilis hardver- és szoftver-környezet, amely a megfelelő szakértelemmel (emberi erőforrás) kiegészülve alkotja a komplex rendszert. A technológia keretében olyan digitális, komplex mérési- és illesztőadatok, valamint képi adatnyerés-elemek kerülnek rögzítésre, melyek egy térbeli poligonra fűzött, háromdimenziós, diszkrét elemekre transzformátumként illeszthetők, mint a térparaméter elemei.

A módszer egy olyan interaktív mérési, feldolgozási metódus, amely a különböző műszeres mérési és fotogrammetriai eljárások előnyeit úgy integrálja, hogy közben a hagyományos eljárások gyenge pontjait ki tudja küszöbölni. Speciális szoftverekkel olyan térgeometriai diszkrét ponthalmazok kerülnek konvertálásra, amely illesztő-paramétereket architektonikus rész-adatokat szolgáltat a további kép-transzformációs eljárásokhoz. A számított értékek megfelelő rendezésével szerkesztési, kiértékelési, alaprajzi, metszeti, nézetrajzi metrikus információk nyerhetők digitális formában lépték-független végtermékként.

Napjainkban a műszaki-technológiai fejlesztések és a kommunikáció folyamatos megújulást, fejlesztést indukál a mérési és a feldolgozási folyamatokban. Az IMSEV mindhárom szegmense (adatnyerés-számítás, feldolgozás, végtermék-megjelenítés) folyamatosan forradalmi változásokon esik át, amely következtében az érintés-mentes adat-nyerés és adat-felvétel folytán létrehozott digitális termék lépték-függetlenül jeleníthető meg.

Adat-tároló, konvertáló, geometriai-kontroll, valamint kép-kezelő, transzformációs és CAD szerkesztőprogramok segítségével állítjuk elő vektoros, raszteres, és hibrid rajz-állományokat (digitális különböző formátum-kiterjesztésben, és nyomtatott médián).
Az értékmegőrző alap-dokumentációk fontos kiindulásként szolgálnak az adott műemlék helyreállításakor a munkában részvető szakemberek – kutatók, régészek, művészet- és építészettörténészek, tervezők, természettudományi vizsgálatot végzők, restaurátorok – számára. Ezen kívül jól használható és hasznosítható a legkülönbözőbb PR-tevékenységeket, pályázatokat megalapozó mintaanyagként.